Mimořádné akce Consonare / Außerordentlichen Aktionen mit Consonare

Milí přátelé trubači,
Liebe Bläserinnen und Bläser

chceme vás pozvat na 2 mimořádné akce Consonare teď v jarním a letním období:
wir möchten euch herzlich zu zwei außerordentlichen Aktionen mit Consonare jetzt im Laufe des Frühlings und des Sommers einladen:


CZ - DE
deutsch

1. V Rumburku se koná 11.ročník Festiválku - v sobotu 10.6. Consonare by mělo troubit venku při zahajování od 10 hod., a poté ještě kolem 12 hodiny. Kdo se účastní, má první 3 piva zdarma!!

Zde je odkaz na přihlášení:
Festiválek malého umění / Kleinkunstfestival Rumburk
přihlášení / Anmeldung: https://doodle.com/poll/s3sh9tiw3m8tvdru

 

2. K výročí 500 let reformace jsme chtěli propojit Čechy a Německo, protože i u nás jsme nedávno slavili 600 let Jana Husa a Jeronýma Pražského. Cyklo Consonare znamená, že by se vyrazilo z Prahy ve středu 30.8. a do Drážďan by se dojelo v neděli 3.9. Spalo by se na evangelických farách a také troubilo. Bylo by doprovodné vozidlo na nástroje a zavazadla. Je možné se účastnit i třeba jen jeden den, nebo jen část dní.

Zde je odkaz na přihlášení:
Cyklo Consonare, Hus-Luther = Praha-Mělník-Litoměřice-Děčín-Wehlen-Dresden
přihlášení / Anmeldung: https://doodle.com/poll/bpzzis6a7ic77zus

 

Není jasné, jestli se všechny tyto akce budou konat, závisí to na počtu přihlášených. Proto potřebujeme co nejdříve vědět vaše rozhodnutí.

Díky,
za výbor Consonare

Filip