2017

Oběžník za rok 2017/ Rundbrief für Jahr 2017

obeznik 2017.png

Nový oběžník - 2017
Neue Rundbrief - 2017

 

Consonare Olomouc v Sulzbachu-Rosenbergu

P9240443.JPG

 

Rychlá rota v Kutné Hoře / Schnelle Einsatz Gruppe in Kutna Hora

RR_2017.jpg

Milí přátelé,
Liebe Freunde,

Další setkání Rychlé roty proběhne 27.-29.10 2017 v Kutné Hoře. Více informací v pozvánce v příloze.

Weitere Begegnung findet von 27. bis 29.10. 2017 in Kutna Hora statt. Mehr Informationen in der Anlage.

Podzimní seminář Liberec / Herbstseminar Liberec

ps2015.png

Milí přátelé, trubači a příznivci Consonare
Liebe Bläser

CZ:
Zveme Vás srdečně na podzimní seminář Consonare, který se koná 6.10.-8.10. v Liberci.

Cyklo Consonare

Liebe Bläserinnen und Bläser

Jarní seminář_CZ
česky

Wir laden euch zu einer weiteren Aktion mit Consonare ein:

Cyklo Consonare

Milí přátelé trubači,
Liebe Bläserinnen und Bläser

Zveme vás na mimořádnou letní akci Consonare.
Wir laden euch zu einer weiteren Aktion mit Consonare ein.

Sommerrüstzeit und Seminar Consonare

Jachymov_kazatelská stanice.jpg

Liebe Freunde, Bläser und Unterstützer von Consonare!

Jarní seminář_CZ
česky

Letní pobyt a seminář Consonare

Jachymov_kazatelská stanice.jpg

Milí přátelé, trubači a příznivci Consonare!
Liebe Freunde, Bläser und Unterstützer von Consonare!

Zveme Vás na letní pobyt a seminář Consonare, který se bude konat od 3. července do 9.  července 2017  v Jáchymově.
Wir laden Euch herzlich zur Sommerrüstzeit und Seminar mit Consonare ein, das vom 3.– 9. Juli in Jáchymov stattfindet.

Mimořádné akce Consonare / Außerordentlichen Aktionen mit Consonare

Milí přátelé trubači,
Liebe Bläserinnen und Bläser

chceme vás pozvat na 2 mimořádné akce Consonare teď v jarním a letním období:
wir möchten euch herzlich zu zwei außerordentlichen Aktionen mit Consonare jetzt im Laufe des Frühlings und des Sommers einladen:


Syndikovat obsah